Przejdź do treści
Witamy na stronie 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Związku Zawodowego Pracowników Korporacji
Działającej w firmach: 
Sodexo Polska, Netia S.A, FedEx Express Poland Transportation, HCL Poland, Huntsman Poland,
Compass Group Poland S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi celami, postulatami
oraz do przyłączenia się.
Rozszerzenie obszaru działania.
Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2023 r, objęliśmy terenem działania kolejną korporację: Compass Group Poland S.A.
Rozszerzenie obszaru działania.
Uchwałą Zarządu z dnia 20.12.2022, rozszerzyliśmy teren działania Związku o nowe firmy: HCL Poland oraz Huntsman Poland.
Rozszerzenie obszaru działania.
Informujemy, że z dniem 1.08.2022, nasza organizacja związkowa rozszerzyła teren działania o nowy podmiot tj. FedEx Express Poland Transportation.
Spór zbiorowy z Pracodawcą Sodexo Polska Sp z o.o. - śr., 6 lip 2022
MOZ Związek Zawodowy Pracowników Korporacji rozpoczął spór zbiorowy z Pracodawcą Sodexo Polska Sp z o.o dotyczący 20% podwyżki wynagrodzeń dla Pracowników firmy. Dziś tj 6 lipca 2022 r. pierwsze spotkanie z Zarządem Spółki na ten temat.
Będziemy na bieżąco informować o wynikach negocjacji.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. - śr., 6 lip 2022
Informujemy, że podpisaliśmy z Pracodawcą Sodexo Polska Sp z o.o porozumienie o zwiększeniu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W roku 2023 o 100 zł oraz w roku 2024 również o 100 zł od każdego Pracownika.